Nghe Truyện Mới Nhất

Nghe Truyện Ngắn Chuyện Tình Anh Bán Ốc - Truyện Ngắn Lam Phương
 • Tác giả: Uyển Nguyệt
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 08/06/24
Nghe Truyện Ngắn Cháu Đích Tôn - Truyện Ngắn Lam Phương
 • Tác giả: Nguyễn Thơ
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 08/06/24
Nghe Truyện Ma Cậu Lãm Xuống Núi - Truyện Ma Quàng A Tũn
Nghe Truyện Ma Thầy Cốc Thiên Linh Cái - Truyện Ma Đình Soạn
 • Tác giả: Chiến Nguyễn
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 08/06/24
Nghe Truyện Ma Thầy Vẩu Chém Ma Da - Truyện Ma Đình Soạn
 • Tác giả: Thiên Tường
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 08/06/24
Nghe Tiểu Thuyết Một Kiếp Chồng - Tiểu Thuyết Lam Phương
 • Tác giả: Nguyễn Phương Linh
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 05/06/24
Nghe Truyện Ma Nhờ Thầy Luyện Quỷ - Truyện Ma Đình Soạn
Nghe Truyện Ngắn Hổ Ăn Thịt Ng.ười - Truyện Ngắn Cô Vân
 • Tác giả: Nguyễn Mạnh Tuân
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 05/06/24
Nghe Truyện Ma Giao Ước Ghê Rợn - Truyện Ma Tiếng Vọng Âm

Nghe Truyện Mới Cập Nhật

Nghe Truyện Trinh Thám Quan Trường Hiểm Ác - Truyện Trinh Thám Thanh Bình
 • Tác giả: Đang cập nhật
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 27/05/24
Nghe Truyện Ma Nhờ Thầy Luyện Quỷ - Truyện Ma Đình Soạn
Nghe Tiểu Thuyết Một Kiếp Chồng - Tiểu Thuyết Lam Phương
 • Tác giả: Nguyễn Phương Linh
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 05/06/24
Nghe Tiểu Thuyết Một Đời Thương - Tiểu Thuyết Lam Phương
Nghe Truyện Ngắn Chuyện Tình Anh Bán Ốc - Truyện Ngắn Lam Phương
 • Tác giả: Uyển Nguyệt
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 08/06/24
Nghe Truyện Ngắn Cháu Đích Tôn - Truyện Ngắn Lam Phương
 • Tác giả: Nguyễn Thơ
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 08/06/24
Nghe Truyện Ma Cậu Lãm Xuống Núi - Truyện Ma Quàng A Tũn
Nghe Truyện Ma Thầy Cốc Thiên Linh Cái - Truyện Ma Đình Soạn
 • Tác giả: Chiến Nguyễn
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 08/06/24
Nghe Truyện Ma Thầy Vẩu Chém Ma Da - Truyện Ma Đình Soạn
 • Tác giả: Thiên Tường
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 08/06/24
Tiên Hiệp Tiên Đạo Tranh Phong - Truyện Tiên Hiệp Tuấn Anh
 • Tác giả: Duyên Phận
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 15/06/23
Nghe Truyện Tiên Hiệp Thần Vương Truyện - Truyện Tiên Hiệp Phi Tùng
 • Tác giả: Đường Gia Thiếu Tam
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 07/03/24
Nghe Truyện Ma Phá Án Tử Thần - Truyện Ma Quàng A Tũn
 • Tác giả: Đang cập nhật
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 26/04/24