Nghe Truyện Mới Nhất

Nghe Tiểu Thuyết Tình Người - Tiểu Thuyết Thu Huệ
 • Tác giả: Đang cập nhật
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 15/04/24
Nghe Truyện Ngắn Một Đời Bể Dâu - Truyện Ngắn Lam Phương
 • Tác giả: Tuấn Loan
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 15/04/24
Nghe Truyện Ma Búp Bê Có Linh Hồn - Truyện Ma Quàng A Tũn
Nghe Truyện Ma Thầy Tư Diệt Vong Hóa Quỷ - Truyện Ma Đình Soạn
Nghe Truyện Ma Quật Mộ Mở Quan Tài - Truyện Ma Đình Soạn
 • Tác giả: Tuấn Vũ
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 15/04/24
Nghe Truyện Ma Oan Hồn Của Vũ - Truyện Ma Đình Soạn
 • Tác giả: Phương Lê
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 15/04/24
Nghe Truyện Ma Tội Ác Vùng Biên Giới Campuchia - Truyện Ma Duy Thuận
 • Tác giả: Mộc Lan Đỏ
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 15/04/24
Nghe Truyện Ma Lộ Mặt Kẻ Sát Nhân - Truyện Ma Trần Thy
 • Tác giả: Duy Võ
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 15/04/24
Truyện Ngắn Sinh Thời Chữ Hiếu Làm Đầu - Truyện Ngắn Lam Phương
 • Tác giả: Phong Tường
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 13/04/24

Nghe Truyện Mới Cập Nhật

Truyện Tiên Hiệp Yêu Tôn - Truyện Tiên Hiệp Tiến Phong
 • Tác giả: Nhĩ Căn
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 08/05/23
Truyện Tiên Hiệp Xích Tâm Tuần Thiên - Truyện Tiên Hiệp Tiến Phong
 • Tác giả: Tinh Hà Dĩ Thậm
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 12/02/23
Truyện Tiên Hiệp Tiên Giả - Truyện Tiên Hiệp Trần Vân
 • Tác giả: Vong Mạng
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 07/11/22
Tiên Hiệp Tiên Đạo Tranh Phong - Truyện Tiên Hiệp Tuấn Anh
 • Tác giả: Duyên Phận
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 15/06/23
Nghe Truyện Trinh Thám Quái Nhân Hình Cảnh - Truyện Trinh Thám Thanh Bình
 • Tác giả: Đang cập nhật
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 16/01/24
Nghe Truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Đại Thánh - Tiên Hiệp Trần Thy
 • Tác giả: Mạc Mặc
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 13/12/23
Nghe Truyện Ngắn Kiếp Chung Chồng - Truyện Ngắn Thu Huệ
 • Tác giả: Tuyết Hữu
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 13/04/24
Truyện Ngắn Kì Thiên Bảo Vật - Truyện Ngắn Đình Duy
 • Tác giả: Bùi Ngọc Phúc
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 10/04/24
Nghe Tiểu Thuyết Đối Đầu Hào Gia - Tiểu Thuyết Lam Phương
 • Tác giả: Du Phong Vân
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 02/04/24
Nghe Tiểu Thuyết Tình Người - Tiểu Thuyết Thu Huệ
 • Tác giả: Đang cập nhật
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 15/04/24
Nghe Truyện Ngắn Một Đời Bể Dâu - Truyện Ngắn Lam Phương
 • Tác giả: Tuấn Loan
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 15/04/24
Nghe Truyện Ma Búp Bê Có Linh Hồn - Truyện Ma Quàng A Tũn