Nghe Truyện Mới Cập Nhật

Nghe Truyện Ngắn Dòng Sông Ai Oán - Truyện Ngắn Lam Phương
 • Tác giả: Lam Trang
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 26/04/24
Nghe Truyện Ma Phi X.ác Phi Tang - Truyện Ma Lam Phương
 • Tác giả: Nguyễn Sỹ Đoàn
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 26/04/24
Nghe Truyện Ma Phá Án Tử Thần - Truyện Ma Quàng A Tũn
 • Tác giả: Đang cập nhật
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 26/04/24
Nghe Truyện Ma Ngôi Mộ Không Hòm - Truyện Ma Đình Soạn
 • Tác giả: Thiên Tường
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 26/04/24
Nghe Truyện Ma Ch.ôn Sống Vợ Cả - Truyện Ma Duy Thuận
 • Tác giả: Manh Quỷ
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 26/04/24
Nghe Truyện Ma Hồn Mẹ - Truyện Ma Trần Thy
 • Tác giả: Đỗ Ngát
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 26/04/24
Tiên Hiệp Tiên Đạo Tranh Phong - Truyện Tiên Hiệp Tuấn Anh
 • Tác giả: Duyên Phận
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 15/06/23
Nghe Truyện Tiên Hiệp Thần Vương Truyện - Truyện Tiên Hiệp Phi Tùng
 • Tác giả: Đường Gia Thiếu Tam
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 07/03/24
Nghe Tiểu Thuyết Phồn Hoa Nghiệt Ngã - Tiểu Thuyết Lam Phương
 • Tác giả: Hoài Thư
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 19/04/24
Nghe Truyện Ngắn Làng Tề - Truyện Ngắn Cô Vân
 • Tác giả: Đỗ Quang Tiến
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 20/04/24
Nghe Truyện Ngắn Ma Trong Mộng - Truyện Ngắn Lam Phương
 • Tác giả: Trường Dân
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 24/04/24
Nghe Truyện Ma Cha Ch.ết Vì Sao - Truyện Ma Tiếng Vọng Âm