Truyện Ma: Lão Tam Lão Tứ Giải Ân Oán Hai Dòng Họ
Tập 3 (Kết)
00:00
00:00

Truyện Ma: Lão Tam Lão Tứ Giải Ân Oán Hai Dòng Họ

Tiếp tục seri Lão Tam Lão Tứ pháp sư truyền miệng dân gian : Họ Nguyễn và họ Vũ ở làng Yên Hạnh bao đời nay luôn ganh đua tranh đấu nhau. Miếu cô Hạnh ở đầu làng xảy ra chuyện, hai ông trưởng họ đã bỏ mạng …

Ngheketruyen.com – Trang nghe truyện ma , nghe truyện ma kinh dị, nghe truyện ma có thật, nghe truyện ma dân gian, nghe truyện ma dài tập, nghe truyện ma tâm linh dân gian, nghe truyện ma Đình Soạn, nghe truyện ma Quàng A Tũn, nghe truyện ma Trần Thy, nghe truyện ma Duy Thuận, nghe truyện ma nguyễn huy audio truyện ma ngắn online miễn phí.

5/5 - (100 voted)