Truyện ngắn

Nghe Truyện Ngắn Thằng Ngố - Truyện Ngắn Cô Vân
 • Tác giả: Thái Phi
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 08/03/24
Nghe Truyện Ngắn Lọng Cụt Cán - Truyện Ngắn Cô Vân
 • Tác giả: Tam Lang
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 06/03/24
Nghe Truyện Ngắn Ông Cúm Bà Co - Truyện Ngắn Cô Vân
 • Tác giả: Tô Hoài
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 05/03/24
Nghe Truyện Ngắn Kẻ Phụ Tình - Truyện Ngắn Lam Phương
 • Tác giả: Nguyễn Sỹ Đoàn
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 05/03/24
Nghe Truyện Ngắn Kiếp Người - Truyện Ngắn Đình Duy
 • Tác giả: Bùi Đình Thi
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 24/02/24
Nghe Truyện Ngắn Vắt Chanh Bỏ Vỏ - Truyện Ngắn Thu Huệ
 • Tác giả: Đang cập nhật
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 25/02/24
Nghe Truyện Ngắn Người Lính Đào Ngũ - Truyện Ngắn Đình Duy
 • Tác giả: Bùi Đình Thi
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 23/02/24
Nghe Truyện Ngắn Nụ Tầm Xuân - Truyện Ngắn Đình Duy
 • Tác giả: Bùi Đình Thi
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 21/02/24
Nghe Truyện Ngắn Săn Ma - Truyện Ngắn Cô Vân
 • Tác giả: Hoàng Tùng
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 20/02/24
Nghe Truyện Ngắn Tiền Của Ông - Truyện Ngắn Đình Duy
 • Tác giả: Bùi Bình Thi
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 20/02/24
Nghe Truyện Ngắn Nợ Máu - Truyện Ngắn Cô Vân
 • Tác giả: Hoàng Tùng
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 19/02/24
Nghe Truyện Ngắn Ký Ức Khó Quên - Truyện Ngắn Hồng Huệ
 • Tác giả: Nguyễn Thùy Nhung
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 16/02/24