Truyện ngắn

Nghe Truyện Ngắn Lão Tư - Truyện Ngắn Đình Duy
 • Tác giả: Đang cập nhật
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 01/04/24
Nghe Truyện Ngắn Gi.ết Nhau - Truyện Ngắn Cô Vân
 • Tác giả: Nguyễn Công Hoan
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 29/03/24
Nghe Truyện Ma Cống Ngầm Bến Lở - Truyện Ngắn Đình Duy
 • Tác giả: Đang cập nhật
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 25/03/24
Nghe Truyện Ngắn Nghề Tiểu Tam - Truyện Ngắn Đình Soạn
 • Tác giả: Tuấn Cổ Phong
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 22/03/24
Nghe Truyện Ngắn Số Phận Ngặt Nghèo - Truyện Ngắn Đình Duy
 • Tác giả: Thế Đức
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 21/03/24
Nghe Truyện Ngắn Nhật Ký Ở Rừng - Truyện Ngắn Cô Vân
 • Tác giả: Nam Cao
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 19/03/24
Nghe Truyện Ngắn Bà Cô Mù - Truyện Ngắn Lam Phương
 • Tác giả: Nguyễn Thơ
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 18/03/24
Nghe Truyện Ngắn Cô Gái Nhỏ Nước Việt - Truyện Ngắn Cô Vân
 • Tác giả: Kỳ Văn Nguyên
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 15/03/24
Nghe Truyện Ngắn Nhà Chứa - Truyện Ngắn Cô Vân
 • Tác giả: Nguyễn Thụy Long
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 13/03/24
Nghe Truyện Ngắn Cậu Chính Cô Chiêu - Truyện Ngắn Cô Vân
 • Tác giả: Ngọc Giao
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 12/03/24
Nghe Truyện Ngắn Thần Hổ - Truyện Ngắn Cô Vân
 • Tác giả: Đái Đức Tuấn
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 11/03/24
Nghe Truyện Ngắn Lão Tướng Cướp - Truyện Ngắn Cô Vân
 • Tác giả: Phạm Cao Củng
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 09/03/24