Thể loại

Truyện Ngắn Sinh Thời Chữ Hiếu Làm Đầu - Truyện Ngắn Lam Phương
 • Tác giả: Phong Tường
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 13/04/24
Nghe Truyện Ma Lời Nguyền Làng Quê - Truyện Ma Quàng A Tũn
Nghe Truyện Ma Cưới Vợ Cho Người Ch.ết - Truyện Ma Quàng A Tũn
 • Tác giả: Lê Tuấn Vũ
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 13/04/24
Nghe Truyện Ma Thay Da Đổi Phận - Truyện Ma Nguyễn Huy
 • Tác giả: Bạch Cúc
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 13/04/24
Nghe Truyện Ma Hồn Oan Trên Tam Đảo - Truyện Ma Đình Soạn
Nghe Truyện Ma Điên Tình Hóa Quỷ - Truyện Ma Đình Soạn
Nghe Truyện Ma Oán Nghiệp Bản Dốc - Truyện Ma Đình Soạn
Nghe Truyện Ma Làng Ăn Xác Thối - Truyện Ma Duy Thuận
 • Tác giả: Hồi Ức
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 13/04/24
Nghe Truyện Ma Làm Gì Sau Khi Ch.ết - Truyện Ma Trần Thy
 • Tác giả: Minh Hoàng
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 13/04/24
Nghe Truyện Ma Mộ Dưới Lòng Hồ - Truyện Ma Quàng A Tũn
Nghe Truyện Ma X.ác Ai Trong Nồi - Truyện Ma Duy Thuận
 • Tác giả: Quắc Tử
 • Giọng đọc:
 • Ngày đăng: 11/04/24
Nghe Truyện Ma Ma Bắt Tướng - Truyện Ma Đình Soạn