Mc Đình Soạn

Truyện Ma: Oán Nghiệt Quỷ Nhi
Truyện Ma: Bạn Tôi Ma Nhập
Truyện Ma: Số Phận Nghiệt Ngã
  • Tác giả: Chiến Nguyễn
  • Giọng đọc:
  • Ngày đăng: 07/01/22
Gặp ma ở bụi chuối - Mc Đình Soạn
Truyện Ma: Oán Quỷ
  • Tác giả: Kim Xà Lang Quân
  • Giọng đọc:
  • Ngày đăng: 07/01/22
Truyện Ma: Seri Thầy Tân Diệt Ma
Tổ Chức Trừ Ma Diệt Quỷ - Đình Soạn